Darmowa dostawa od 500,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu internetowego www.dezynfekcja24.com

Właścicielem sklepu internetowego www.dezynfekcja24.com (działającego również pod adresami:
www.dezynfekcja24.com.pl i dezynfekcja24.eu) jest:

OSS spółka z o.o.
ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk
tel. (58) 524 30 33, fax (58) 765 08 30
NIP: 957-090-27-21, REGON: 220011200, KRS: 0000228359
Konto do wpłat: Bank: Pekao BP, nr konta: 05 1440 1345 0000 0000 0569 8596

 

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp

2. Definicje

3. Sposób zamawiania i dostawa towaru

4. Sposób zapłaty

5. Świadczenie usług drogą elektroniczną

6. Zwroty (konsumenci)

7. Zwroty (przedsiębiorcy)

8. Ochrona danych osobowych

9. Reklamacje

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

11. Prawa autorskie

12. Postanowienia końcowe

 

 

Regulamin sklepu internetowego www.dezynfekcja24.com

1. Wstęp

1.1. Właścicielem sklepu internetowego www.dezynfekcja24.com (działającego również pod adresami:

www.dezynfekcja24.com.pl i dezynfekcja24.eu) jest:

OSS spółka z o.o.

ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk

tel. 607 727 960 , fax (58) 765 08 30

NIP: 957-090-27-21, REGON: 220011200, KRS: 0000228359

Akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Konto do wpłat: Bank: Pekao BP, nr konta: 05 1440 1345 0000 0000 0569 8596

1.2. OSS spółka z o.o. prowadzi sprzedaż produktów specjalistycznych, przeznaczonych do użytku profesjonalnego. W wielu przypadkach ich stosowanie wymaga wiedzy i doświadczenia lub odpowiednich uprawnień. Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie sprzętu lub preparatów niezgodnie z przeznaczeniem.

1.3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że w Regulaminie zaznaczono inaczej.

1.4. Towary sprzedawane przez Spółkę są wysokiej jakości. Sposób ich magazynowania, pakowania i transportu jest zgodny z zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

1.5. Jeżeli materiały dotyczące produktów zamieszczone na stronach Sklepu nie są wystarczające, na zgłoszenie Klienta Spółka wyśle wszelkie potrzebne lub wymagane prawem dokumenty w terminie do dwóch dni roboczych .

1.6. Na wszelkie pytania dotyczące produktów i ich właściwości Spółka odpowiada w terminie do dwóch dni roboczych. Spółka zastrzega sobie prawo do ignorowania zapytań anonimowych.

 

2. Definicje

2.1. Użyte w Regulaminie wyrażenia mają następujące znaczenie:

a)   dzień roboczy - jeden dzień roboczy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowych wolnych od pracy;

b)   Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;  osoba prawna; albo  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

c)   Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży ze Spółką w ramach czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jednak nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

d)   Konto – jedna z form Usługi Elektronicznej. Konto oznaczone jest indywidualną nazwą Klienta (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, które przechowywane są w  zbiorze w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Klienta zamówieniach w Sklepie;

e)   Przedsiębiorca - osoba fizyczna, z wyjątkiem osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w punkcie c), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

f)    Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

g)   Sklep - sklep Spółki dostępny pod adresem internetowym: www.dezynfekcja24.com, www.dezynfekcja24.com.pl i dezynfekcja24.eu;

h)   Spółka - OSS spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku;

i)     towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma bądź usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży lub Użyczenia między Klientem a Spółką;

j)    zamówienie - oświadczenie woli Klienta dotyczące nabycia wybranych towarów
i zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży towaru ze Spółką.

 

3. Sposób zamawiania i dostawa towaru

3.1. Oferowane produkty można zamawiać:

a) za pośrednictwem strony internetowej Sklepu;

b) e-mailem na adres dezynfekcja24@oss.com.pl;

c) telefonicznie (607 727 960) lub faxem (58 765 08 30);

d) osobiście w siedzibie firmy.

3.2. Cena towaru podana jest w polskich złotych i zawiera podatki.

3.3. Po przyjęciu zamówienia, niektóre z zamówień mogą zostać potwierdzone telefonicznie. Stąd oprócz danych Klienta należy podać nazwisko osoby, z którą Spółka może się skontaktować celem potwierdzenia zamówienia.

3.4. Zamówienia, których Spółka nie będzie mogła potwierdzić telefonicznie w ciągu 5 dni roboczych, mogą zostać odrzucone. O odrzuceniu zamówienia Klient zostanie poinformowany e-mailem na adres podany w zamówieniu.

3.5. Produkty, które są dostępne w magazynie i Spółka może je wysłać w dniu składania zamówienia bądź następnym dniu roboczym, mogą zostać wysłane bez wcześniejszego kontaktu z Klientem. Jeżeli zamówionego towaru nie ma w magazynie i jest on nieosiągalny, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub e-mailem.

3.6. Towar zamówiony do godziny 14:00 danego dnia roboczego i znajdujący się w magazynie Spółki w Gdańsku, zostanie  zafakturowany i wysyłany w ciągu dwóch dni roboczych.

3.7. Spółka udziela GWARANCJI, że zamówienie zostanie wysłane w czasie określonym na karcie produktu.

3.8. Spółka nie realizuje zamówień w soboty i niedziele, a składane w te dni zamówienia realizowane są w poniedziałek. Podane terminy i okresy są orientacyjne i nie stanowią zapewnień i oświadczeń o terminie realizacji. W dniu nadania przesyłki Klient zostanie poinformowany o tym e-mailem lub telefonicznie.

3.9. Spółka dostarcza towar na terenie Polski we współpracy z profesjonalnymi firmami spedycyjnymi. W okolicach Trójmiasta Spółka realizuje dostawy własnym transportem. Wybór innego sposobu dostawy wymaga uzgodnienia z Działem Handlowym Spółki.

3.10. Dostawa do innych krajów, a w szczególności jej koszty, wymagają uzgodnienia z Działem Handlowym.

3.11. Ze względu na uwarunkowania prawne Spółka zastrzega możliwość realizowania zamówień na niektóre produkty przez firmy współpracujące. W takim przypadku dokument sprzedaży zostanie wystawiony przez firmę współpracującą.

3.12. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie numeru telefonu, który zostanie przekazany kurierowi. Kurier w razie problemów z odnalezieniem adresu lub zastaniem Klienta, będzie się kontaktował z osobą wskazaną do odbioru celem ustalania szczegółów
i czasu dostawy.

3.13. Na produkty niestandardowe i niektóre produkty sprowadzane pod zamówienie Spółka zastrzega prawo wpłaty zadatku, który przed przystąpieniem do realizacji zamówienia musi być wpłacony na nasze konto Spółki podane w punkcie 1.1.  lub wpłacony osobiście w siedzibie Spółki. O konieczności wpłaty zadatku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem.

3.14. Dostawa towaru jest odpłatna. Za dostawę pobierana jest zryczałtowana opłata w wysokości 14,99 zł brutto. Zamówienia o wartości powyżej 500,00 zł brutto dostarczane są Gratis ((koszt wysyłki ponoszony przez Klienta wynosi 0,00 zł brutto).

3.15. W przypadku zamówień, których wartość przekracza 5.000,00 zł netto Spółka zastrzega możliwość realizacji zamówienia partiami. W takim przypadku całkowity czas realizacji zamówienia wyniesie do 7 dni roboczych, z tym, że pierwsza partia zostanie wysłana w terminie do 2 dni roboczych.

3.16. Realizacja zamówień, których wartość przekracza 5.000,00 zł netto może zostać uzależniona od przedpłaty części lub całości wartości zamówienia.

3.17. Zalecenia dotyczące odbioru towaru oraz zasady przyjmowania reklamacji, w tym reklamacji związanych z przewozem przesyłki  znajdują się w punkcie 9.

3.18. Dla stałych odbiorców przewidujemy możliwość negocjowania indywidualnych warunków handlowych.

 

4. Sposób zapłaty 

4.1. Zamówienia mogą być opłacone:

a) dla Klientów nowych i okazjonalnych, w szczególności dla Konsumentów - przesyłka za pobraniem lub przedpłata, czyli zapłata przelewem przed wysłaniem zamówionego towaru na numer rachunku bankowego podany w punkcie 1.1;

b) dla stałych odbiorców -  na podstawie wystawionej faktury przelewowej z odroczonym terminem płatności. Termin płatności i wysokość limitu kredytowego wymagają uzgodnienia z Działem Handlowym.

4.2. Spółka wystawia dokument sprzedaży do każdej dokonanej transakcji. Dokumentem tym jest faktura fiskalizowana lub faktura VAT. 

 

5. Świadczenie usług drogą elektroniczną

5.1. W Sklepie dostępne są usługi elektroniczne w formie Konta oraz Formularza Zamówienia.

5.2. Korzystanie z Konta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji, w którym niezbędne jest podanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej oraz hasła.

5.3. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez nieoznaczony czas. Klient może w każdym czasie, bez podawania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie takiego żądania do Spółki na podane w punkcie 1.1. dane kontaktowe lub w jeden ze sposobów podanych w punkcie 3.1. 

5.4. Korzystanie z Formularzu Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie. Po przejściu do elektronicznego koszyka i potwierdzeniu jego zawartości należy potwierdzić dane do dostawy oraz formę płatności zgodnie z informacjami pojawiającymi się na stronie internetowej Sklepu.

5.5. Usługa Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy. Ulega zakończeniu w chwili złożenia zamówienia albo w chwili anulowania składania zamówienia przez Klienta.

5.6. Niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym są następujące wymagania techniczne:

a) posiadanie komputera, laptopa, smartfona lub innego urządzenia multimedialnego
z dostępem do Internetu;

b) dostęp do poczty elektronicznej;

c) zainstalowana przeglądarka internetowa z możliwością zapisu plików Cookies;

d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.

5.7. Klient celem zapewnienia prawidłowego świadczenia usług elektronicznych przez Spółkę jest obowiązany do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5.8. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Spółkę oraz reklamacje i uwagi dotyczące Sklepu (oprócz reklamacji produktu) należy zgłaszać Spółce na podane w punkcie 1.1. dane kontaktowe lub w jeden ze sposobów podanych w punkcie 3.1. 

5.9. Ustosunkowanie się do reklamacji w zakresie podanym w punkcie 5.8. nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.

5.10. Zastrzegamy sobie prawo do nierealizowania zamówień złożonych na fałszywe dane osobowe.

 

6. Zwroty (Konsumenci):

6.1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach Konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania towaru w siedzibie Spółki lub otrzymania przesyłki. To prawo nie przysługuje podmiotom gospodarczym zgodnie z punktem 7 poniżej.

6.2. Zwrot towaru jest możliwy tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Wówczas należy zwrócić towar w stanie niezmienionym
(w przypadku butelek i opakowań plombowanych - warunkiem przyjęcia zwrotu jest nieuszkodzona plomba). Numer serii i data ważności muszą być zgodne z fakturą zakupu.

6.3. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt nosi znamiona uszkodzenia mechanicznego.

6.4. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania w niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.5. Zwrotów należy dokonywać na adres: OSS spółka z o.o., ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz numer konta bankowego, na który mają zostać zwrócone środki pieniężne za towar.

6.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Spółce lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Spółkę do odbioru niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy.

6.8. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

6.10. Zwrócić nie można produktów żywieniowych (żywienia medycznego), które z uwagi na specjalistyczne zastosowanie i wysokie wymogi przechowywania oraz transportu mogą stracić swoje właściwości, zepsuć się, a nawet zaszkodzić przyszłym użytkownikom.
Z uwagi na bezpieczeństwo naszych Klientów i Państwa pacjentów nie jest możliwa ponowna sprzedaż tego typu produktów.

6.11. W przypadku odstąpienia od umowy Spółka zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszt dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia.

6.12. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Konsument. Spółka nie przyjmuje przesyłek ze zwracanym towarem wysłanych "za pobraniem".

6.13.  Zwrot płatności konsumentowi nastąpi nie później niż 14 dni od dnia od otrzymania decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

6.14. Postanowienia powyższe dotyczą także osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, które traktowane są jako Konsument.

6.15. W przypadku dokonywania zwrotu przez podmiot określony w punkcie 6.9. podmiot ten zobowiązany jest poinformować Spółkę, że zwracany towar został nabyty w ramach czynności nie mających dla niego charakteru zawodowego.

 

7. Zwroty (Przedsiębiorcy):

7.1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje jedynie konsumentom, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta. Wymiana lub zwrot towaru zakupionego przez Przedsiębiorców może nastąpić jedynie za zgodą Spółki. Prośby o wymianę lub zwrot towaru, złożone przez Przedsiębiorców rozpatrywane są w ciągu 2 dni roboczych.

7.2. Zgodnie z polskim prawem podmioty prowadzące działalność gospodarczą prowadzą ją na własny rachunek i ryzyko. W przypadku towarów sprowadzanych na zamówienie podmioty te muszą się liczyć z odmową przyjęcia zwrotu, z wyjątkiem podmiotów wskazanych w punkcie 6.14.

7.3. W przypadku dokonywania zwrotu przez Przedsiębiorcę, ten zobowiązany jest poinformować Spółkę, że zwracany towar został nabyty w ramach czynności mających dla niego charakter zawodowy.

7.4. Towary zwrócone bez zgody Spółki zostaną przechowane przez Spółkę na koszt i ryzyko kupującego.

7.5. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Spółką, a Klientem nie będącym Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki.

 

8. Ochrona danych osobowych:

8.1. Spółka zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności handlowej. Zgodnie z obowiązującym prawem (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Organem nadzorczym zaś jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie oraz w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu  jest:

OSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk.

8.2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w  Polityce Prywatności opublikowanej w zakładce: https://www.dezynfekcja24.com/pol-privacy-and-cookie-notice.html

 

9. Reklamacje

9.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

9.2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

9.3. Jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi o którym mowa w ust. 9.2. kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

9.4.  Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9.5. Reklamacje ilościowe lub jakościowe należy zgłaszać:

a) za pomocą formularza w Sklepie;

b) e-mailem na adres: reklamacje@oss.com.pl

c) pisemnie na adres Spółki.

9.6. Po otrzymaniu reklamacji zostanie ustalona metoda dalszego postępowania. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W stosunku do konsumenta, jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, uważa się, że uznał reklamację.

9.7. Przed przyjęciem przesyłki przez Konsumenta należy sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki konieczne jest poinformowanie kuriera o zastrzeżeniach oraz sporządzenia protokołu szkody z kurierem. Zalecane jest sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

9.8. Po odebraniu przesyłki przez Konsumenta zalecane jest także jej otworzenie oraz sprawdzenie czy zawartość przesyłki nie zawiera uszkodzeń. Wszelkie nieprawidłowości związane z transportem przesyłki należy zgłosić w sposób podany w pkt 9.1. w ciągu 4 (czterech) dni kalendarzowych od dnia przyjęcia przesyłki, z uwagi na termin składania reklamacji u przewoźnika.

9.9. W razie przesłania przesyłki do Klienta, Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Jeżeli Przedsiębiorca stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpiło uszkodzenie przesyłki, Przedsiębiorca obowiązany jest poinformować kuriera o zastrzeżeniach oraz sporządzić protokół szkody
z kurierem. Zalecamy sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

9.10. Z chwilą wydania przez Spółkę towaru przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę lub Konsumenta będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Spółka w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy lub Konsumentowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.

9.11. W przypadku dokonywania zwrotu przez Przedsiębiorcę lub Konsumenta będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, ten zobowiązany jest poinformować Spółkę, czy zwracany towar został nabyty w ramach czynności mających dla niego charakter zawodowy.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Handlowym e-mail: dezynfekcja24@oss.com.pl

 

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

10.1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

10.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie rozstrzygnięcia sporu wynikającego z zawartej umowy sprzedaży.

10.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z bezpłatnej pomocy miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

11. Prawa autorskie:

11.1. Spółka jest właścicielem praw autorskich do projektów graficznych, materiałów, zdjęć oraz tekstów i wideo własnej produkcji zawartych na stronach: www.dezynfekcja24.com.pl i www.dezynfekcja24.com. Celem uzyskania zgody na ich ewentualne kopiowanie o kontakt ze Spółką. Każde naruszenie praw autorskich będzie ścigane na drodze prawnej.

11.2. Materiały publikowane na stronie www.dezynfekcja24.com i www.dezynfekcja24.com.pl takie jak porównania, porady itp. mogą być wykorzystywane przez Klientów Sklepu na użytek własny.

11.3. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji i informacji. Prawa autorskie do wszelkich materiałów informacyjnych i ulotek pochodzących od producentów należą do nich
i zostały umieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.

 

12. Postanowienia końcowe:

12.1. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacją na stronie Sklepu, a treścią dokumentów pochodzących od producenta przyjmuje się, że prawidłowe dane zawierają dokumenty pochodzące od producenta.

12.2. Spółka dokłada wszelkich starań, jednakże nie może zagwarantować, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Handlowym przed podjęciem decyzji o zakupie. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacją na stronie, a treścią dokumentów pochodzących od producenta przyjmuje się, że prawidłowe dane zawierają dokumenty pochodzące od producenta.

 

 

Staramy się aby zamieszczone informacje były aktualne. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i informacje.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt z Działem Handlowym.

Zapraszam do współpracy,

 Radosław Srokowski Radosław Srokowski
  Prezes Zarządu
  


  

 

 Ostatnia aktualizacja regulaminu sklepu: 5 sierpnia 2022 r.

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ,  VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000228359, Kapitał zakładowy: 150 000, 00 zł. wpłacony w całości.  NIP: 957-090-27-21,  REGON 220011200

pixelpixelpixelpixelpixel